FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Blog

Konservatuvar Bale Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

Konservatuvar bale bölümüne girme hayali ile yanıp tutuşan, akademik bir bale eğitimiyle kendini geliştirme ve profesyonel bale dansçısı olma amacında olanlar için Türkiye’de konservatuvar bale bölümü bulunan üniversitelerin listesi bu yazımızda…

Bale dansçısı, bale eğitmeni, koreograf, müzikal dansçısı olmak isteyen genç yetenekler için en iyi eğitimin verildiği adres tabi ki devlet konservatuvarlarının bale ve dans bölümleri. Türkiye’de birçok üniversitenin devlet konservatuvarı bulunmasına rağmen konservatuvar bale bölümü bulunan üniversite sayısı, konservatuvarı bulunan üniversite sayısına oranla ne yazık ki çok az.

Sayısı az olan ve kontenjanı sınırlı olan konservatuvar bale bölümlerine kabul edilmek için konservatuvar bale bölümlerince belirlenmiş olan bazı başvuru ve kabul koşulları bulunmakta.

Konservatuvar bale bölümü öğrencisi olabilmek için içeriği ve koşulları üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilen özel yetenek sınavlarında başarılı olmak gerekiyor.

Konservatuvar yetenek sınavında başarılı olmak ve konservatuvar bale bölümünde okumaya hak kazanmak için belli bir ön hazırlık sürecinden geçmek, konservatuvar bale bölümü öğrenci adaylarının yapması gerekenler arasında.

Konservatuvar bale bölümüne nasıl hazırlanılır merak edenler için, konuyla ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Konservatuvar bale bölümüne hazırlık sürecine girmeden önce yapılması gerekenlerin en başında ise hangi üniversitelerin, hangi konservatuvarların yetenek sınavına girileceğine karar vermek geliyor. Çünkü yetenek sınavına hazırlık sürecinin içeriği ve planlanması, sınavına gireceğiniz konservatuvarın koşullarına da bağlı.

Konservatuvar bale bölümü özel yetenek sınavlarına başvurmadan önce hangi okulları seçebileceğiniz konusunda bu yazımız sizlere bir rehber olabilir.

Türkiye’de konservatuvar bale bölümü hangi üniversitelerde var, bunu incelemeden önce gelin konservatuvar nedir, konservatuvar bale bölümünde nasıl bir eğitim verilir birlikte göz atalım…

Konservatuvar Nedir? Konservatuvar Ne Anlama Gelir?

Konservatuvar terimi kökenlerini Fransızca 'conservatoire' sözcüğünden alır. Almancada 'Konservatorium', İtalyanca 'conservatorio', İngilizce'de ise 'conservatory' olarak kullanılan ,konservatuvar’ kelimesinin kelime anlamı esasında 'müzik yapılan yer'dir.

Bugün bilinen anlamıyla ,konservatuvar’ı güzel sanatlar alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri tespit edilen çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere üniversiteler bünyesinde kurulan ve müzik ve sahne sanatlarına yönelik eğitim-öğretim veren kurumlar olarak tanımlayabiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce konservatuvar görünümü taşıyan ilk sanat eğitimi kurumu, Osmanlı sarayına bağlı olarak 1831’de kurulan “Müzika-i Hümâyun” idi. Burada ordu için bando sanatçıları yetiştirilmekteydi. Orkestra çalışmaları arka planda bırakılmış, padişahın yasakları sebebiyle senfoni orkestrası 1918’e kadar halka yönelik bir performans sergileyememişti.

Osmanlı döneminde konservatuvar niteliği taşıyan ilk oluşumlar; 1914'te İstanbul Belediyesi bünyesinde kurulan Dârü’l-bedâyi-i Osmânî, kısaca Darülbedayi (Güzellikler Evi) yani bugünkü Şehir Tiyatroları ve Darül-Elhan (Melodiler/Nağmeler Evi) bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’dır.

Türkiye Cumhuriyeti döneminde, konservatuvar’ tanımıyla tam anlamıyla bağdaşan ilk sanat eğitimi kurumları ise Cumhuriyet yönetimiyle birlikte Atatürk’ün teşvik ve yönlendirmesiyle örgütlenen ve yapılandırılan konservatuvarlardır. ‘Konservatuvar’ kelimesi ülkemizde resmi olarak ilk kez Atatürk tarafından kullanılmıştır.

Konservatuvarda Ne Eğitimi Verilir?

Günümüzde konservatuvarlarda, öğrencilerin yeteneklerine göre opera-şan, bale, tiyatro, müzik gibi pek çok sanat alanında eğitim-öğretim imkanı sunulmaktadır.

Ülkemiz konservatuvarları, Atatürk’ün de vurguladığı gibi sanatın ve sanatçının bir ulusun kalkınmasında çok önemli bir yer tuttuğunun bilincinde, ulusal ve uluslararası boyutta başarılarından söz ettiren değerli sanatçılar yetiştirmektedir.

Konservatuvar eğitimine, konservatuvar kurullarınca içeriği, koşulları ve tarihleri belirlenen özel yetenek sınavlarında başarı gösterip kayıt hakkı kazandıktan sonra başlanabiliyor.

Özel yeteneklerin yetiştirilmesi uzun bir döneme yayıldığından, yetenekli çocukların küçük yaşlarda keşfedilip sistematik bir programla eğitilmesi önem taşıyor.

Konservatuvarlarda farklı bölümler bulunduğu gibi bu bölümlerin eğitim içerikleri, ders programları da farklılık gösteriyor.

Konservatuvar bale bölümlerinin ders programlarında;

 • Klasik Bale
 • Pas de deux
 • Repertuvar
 • Dans Kompozisyonu
 • Karakter dans
 • Çağdaş Dans
 • Bale Tarihi
 • Bale Mimiği
 • Bale Analizi
 • Bale Notasyonu
 • Solfej gibi dersler yer alıyor.

Konservatuvar Müzik bölümleri ders programlarında armoni, form bilgisi, ses eğitimi, ritmi uygulaması, nota yazım bilgisi, solfej, partisyon bilgisi, enstrüman bilgisi, oda müziği, orkestra ve koro şefliği, müzik tarihi, diksiyon ve fonetik, şan ve eşlik gibi derslere yer verilir.

Konservatuvar Sahne Sanatları bölümlerinin Tiyatro ve Oyunculuk Anasanat Dalları ders programlarında ise mimik-rol, doğaçlama, sahne bilgisi, tiyatro tarihi ve teorisi, ses-nefes-diksiyon, şan-solfej, hareket-dans, role hazırlık, dramaturji, oyunculuk, dramatik edebiyat, mitoloji gibi dersler okutulur.

Peki Türkiye’de hangi üniversitelerde konservatuvar var?

Konservatuvar Bale Bölümü Türkiye’de hangi üniversitelerde bulunuyor?

Türkiye’de birçok üniversitede devlet konservatuvarı bulunuyor. Peki, hangi devlet konservatuvarlarında bale bölümü bulunuyor? Hangi üniversitelerde bale bölümü var?

Bünyesindeki devlet konservatuvarında bale bölümü bulunan üniversite sayısı pek de fazla değil.

Konservatuvar bale eğitimi almak ve profesyonel bale dansçısı olmak isteyenlerin, bu sınırlı sayıdaki okulun başvuru dönemlerini ve koşullarını iyi takip etmesi gerekiyor.

Konservatuvar başvuru döneminde size yardımcı olabilmesi için derlediğimiz konservatuvar bale bölümü bulunan üniversiteler listemize göz atabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Kökenlerini 1914’te kurulan Darülbedayi'den ve 1917'de kurulan Dâr-ül Elhân (Ezgiler Evi) dan alan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bugün, Müzik, Tiyatro ve Bale Anasanat Dallarında eğitim vermektedir.

İÜDK Bale Anasanat Dalı - Bale Dansçılığı Sanat Dalı bünyesinde Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik Ve Sahne Sanatları Lisesi yanında yükseköğrenimine konservatuvar bale bölümünde devam edecekler için de Bale Dansçılığı Lisans Programı bulunmakta.

Ortaöğretim süresi 5. Sınıftan itibaren 4 yıl, lise 4 yıl, lisans programı süresi ise 4 yıl olarak belirtilmiş. İki ayrı yaş gurubunda öğrenci kabul eden Yarı Zamanlı Bale Ana Sanat Dalı Sertifika Programı ise 4 yıl sürüyor. Yarı Zamanlı Bale Anasanat Dalı Sertifika Programına katılmaya uygun görülen yaş grupları: 7-10(ilköğretim 1.- 4. sınıflar) ve 11 (5.sınıfa geçen).

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü Giriş Şartları

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümüne kabul edilecek öğrencilerde aranan özel koşullar liste halinde paylaşılmış:

 • Profesyonel bale dansçılığına müsait fiziki özellikler,
 • Artistik ifade zenginliği,
 • İyi bir müzik kulağı ve
 • Adayların daha önce almış oldukları bale eğitimine veya diğer fiziki aktivitelerine bağlı olarak vücutlarında herhangi bir sağlık sorununun ya da sakatlık / yaralanmanın bulunmaması

Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı 

1971–1972 öğretim yılında “İstanbul Devlet Konservatuvarı” adıyla kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 1982 yılına kadar Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kalır.

Konservatuvar, sonrasında buradan ayrılarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlanır ve M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı adıyla eğitim vermeye başlar.

İlerleyen dönemlerde Rektörlüğe bağlanan konservatuvar, bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adıyla eğitim-öğretim vermekte.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü ve Müzikoloji Bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşuyor ve Çocuk Konservatuvarı, Yarı zamanlı öğretim, İlköğretim, Lise ve Lisans düzeylerinde eğitim veriyor.

MSGSÜ Devlet Konservatuvarı bale eğitimine öğrenci kabulü, Sahne Sanatları Bölümü’ne bağlı Bale Anasanat Dalı kurulunca değerlendirilen bale bölümü giriş sınavları neticesinde gerçekleşiyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle kurulmuş olan ve 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanan Ankara Devlet Konservatuarı’nda Sahne Sanatları Bölümü, Müzik Bilimleri Bölümü ve Müzik Bölümü olmak üzere üç bölüm bulunuyor.

Sahne Sanatları Bölümü’ne bağlı Bale Anasanat Dalı'nın temelleri 1947 yılında Türk Hükümeti ve İngiliz Hükümeti arasında yapılan işbirliği neticesinde İstanbul Yeşilköy'de açılan bale okulu ile atılmış. Okul, 1950’de Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesine katılmıştır.

1950-1974 yılları arasında İngiliz ekolü doğrultusunda eğitimlerini sürdüren bölüm 1975 yılından beri Rus Vaganova ekolünde eğitim vermektedir.

HÜ Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı bünyesinde ilköğretim 5. yıldan itibaren Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik Ve Sahne Sanatları Lisesi’nde bale eğitimi verilmektedir.

Lise sonrasında bale eğitimi, Lisans programında sürdürülür. HÜDK Bale Anasanat Dalı’na bağlı lisans programları arasında Bale Dansçılığı Lisans Programı, Modern Dans Lisans Programı ve sadece Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda bulunan Koreoloji Lisans Programı mevcut.

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 1954 yılı başlarında İzmir Müzik Okulu ismi altında açılır. 1958 yılında İzmir Müzik Okulu’na Konservatuvar statüsü verilmesi kararlaştırılır ve İzmir Devlet Konservatuvarı resmen açılır.

İlerleyen dönemde Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi de açılır.

Hem bale lisans programlarına hem de ortaöğretim ya da lise düzeyinde bale eğitim programlarına kabul edilebilmek için; bale dansçılığı programı aday öğrencilerinde aranan genel ve özel koşulların sağlanması ve özel yetenek sınavının başarıyla geçilmesi gerekmektedir.

Bale Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavları, birinci ve ikinci olmak üzere iki aşamadan oluşur. Birinci aşama sınavları; başvurulan sanat dalına ait “Klasik Bale (Performans)” sınavından oluşur. Birinci aşamayı başarıyla geçen adaylar ikinci aşama sınavlarına girmeye hak kazanır.

İkinci Aşama Sınavları ise Bale Dansçılığı Sanat Dalı için; Pas de deux, repertuvar, Solfej ve Vücut Kondisyonu açısından yeterliliği ölçen bir sınav programından meydana gelir.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı - Klasik Bale Bölümü 

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü; Bale Anasanat Dalı, Opera-Şan Anasanat Dalı  ve Tiyatro Anasanat Dalı olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

2003 yılının Güz Yarıyılı’nda öğrenci kabul ederek eğitim öğretime başlamış olan Bale Anasanat Dalı, yarı zamanlı olarak ilköğretim devresinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak lise devresinde ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca lisans devresinde eğitim vermekte.

Her devre için öğrenci kabulü, öğrenci adaylarının özel yetenek sınavı ile kabiliyetlerinin ve altyapılarının değerlendirilmesiyle gerçekleşmekte.

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Anasanat Dalı bünyesinde Bale Dansçılığı Sanat Dalı 4 yıllık Lisans Programı bulunuyor. Bunun yanında konservatuvar bünyesinde Müzik Ve Bale Ortaokulu ile Müzik Ve Sahne Sanatları Lisesi de mevcut.

Üniversitenin internet sitesinde bale eğitim programlarına dair pek fazla bilgi bulunmadığından konservatuvar duyurular panosundan özel yetenek sınavlarına dair güncellemeleri düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.

ORTAOKUL VE LİSE DÜZEYİNDE BALE EĞİTİMİ VEREN DEVLET KONSERVATUVARLARI

Devlet konservatuvarlarına ek olarak Bale Dansçılığı Lisans Programı bulunmayan ancak ortaöğretim ve lise düzeyinde bale eğitimi imkanı sunan devlet konservatuvarlarını da listeleyelim:

 • Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi
 • Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokuluile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi
 • Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokulu
 • Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tam Zamanlı Müzik Ve Bale Ortaokulu ve Tam Zamanlı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Selin Erkek

Bloguma hoş geldiniz! Picta’ya, sağlıklı yaşama, hareket ve dansa dair merak ettiğiniz her şey için sizlere özel hazırladığımız bilgilendirici içeriklerimizi takipte kalın! Aklınıza takılan sorular için bana yazabilirsiniz. Hem faydalı hem de eğlenceli içeriklerimiz içinse sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın!

6 Adımda Mükemmel Bale Topuzu

6 Adımda Mükemmel Bale Topuzu

Tagged under: , , ,
Çocuklar İlk Bale Dersinde Ne Giymeli?
Tagged under: , ,

İLETİŞİM

PICTA STORE

Cumhuriyet Mah. Sahilyolu Sok
6B-1.Blok / 1 41100 Kocaeli Türkiye

E-MAIL

info@pictastore.com.tr

TOP